escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040038.jpg
curr%EDculum%2002-01-12%20-%201.gif
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040032.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040033.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040037.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040034.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040036.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040031.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040035.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040030.jpg
COMPOSICIONS:
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040002.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040003.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040001.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040004.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040005.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040010.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040019.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040018.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040021.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040025.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040009.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040017.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040016.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040027.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040011.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040022.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040023.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040013.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040014.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040020.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040012.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040007.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040015.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040008.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040026.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040024.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040006.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040028.jpg
En Lluís Pujals comença a pintar als 8 anys, es la seva afició, ha compaginat la música i la pintura desde que era un nen. Les primeres nocions de pintura els hi va donar una pintora Bergadana, l’Angelina Capellera. Als dotze anys participa en una exposició col-lectiva de pintors bergadans, en la sala Codina de Berga. Degut a la seva dedicació exclusiva a la música, ha continuat estudiant Belles Arts pel seu compte, coneixent i practicant els diferents estils i técniques pictóriques, els conceptes i les tendencies de l’art.
La música que escolteu en aquesta pàgina és de l'obra "L'amor a la vida", del compositor i
amic Paco Viciana. Si voleu més informació sobre la seva música podeu adreçar-vos a aquests links:
www.pacoviciana.com/blog
www.pacoviciana.com
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040029.jpg