escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040017.jpg
curr%EDculum%2002-01-12%20-%201.gif
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040011.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040012.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040016.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040013.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040015.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040010.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040014.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040009.jpg
COMPOSICIONS:
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040002.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040004.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040001.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040005.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040003.jpg escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040006.jpg
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040007.jpg
La música que escolteu en aquesta pàgina és de l'obra "L'amor a la vida", del compositor i
amic Paco Viciana. Si voleu més informació sobre la seva música podeu adreçar-vos a aquests links:
www.pacoviciana.com/blog
www.pacoviciana.com
escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores040008.jpg